Een persoonlijke zoektocht naar Helene Kröller-Müller door Julika Marijn.
“Uit verdriet geboren” is de titel van de tachtig minuten durende theatersolo over de ontstaansgeschiedenis van het huidige Kröller-Müller museum en een beschouwing over de vrouw die een kunstverzameling bijeenbracht die inmiddels vijf miljard waard is, waarvoor ze een museum liet bouwen én een nationaal park realiseerde. Helene Kröller-Müller wordt gezien als een van de eerste powervrouwen en de uitvinder van de culturele spreiding.
Een theaterstuk dat de kunstliefhebber niet mag missen!

“Uit verdriet geboren”
Zondag 24 februari 14.30 uur
Cultureel Centrum De Lindenberg, Nijmegen
Prijs € 24 pp, inclusief koffie/thee vóór de voorstelling.
Reserveer plaatsen, stuur een mail naar: info@summerart.nl
met vermelding van naam en aantal personen en maak het bedrag over op:
NL27ABNA0516123785
t.n.v. SummerArt/ H. van Summeren Nijmegen
Onder vermelding Lindenberg en aantal personen.
Na ontvangst van uw betaling is de reservering definitief.
Let op: dit is een éénmalige voorstelling in Nijmegen!